Číše vína

Se pořádá při příležitostech státních svátků, vládních setkání, podepsání obchodních smluv či dohod a trvá zpravidla do třiceti minut.

Číše vína má společensko-pracovní charakter. Při této příležitosti se podává sekt, víno, nealkoholické nápoje a nabízí se jen velmi drobné občerstvení.

Číše vína